piirros_autot  image

Tuomas Santasalo - Katja Koskela
Vähittäiskauppa Suomessa 2015      Kirjauutuus!

Vähittäiskauppa Suomessa -kirja tarjoaa ajankohtaisen näkökulman vähittäiskaupan ja sen eri toimialojen kehityksestä. Viimeisimpien tilastojen avulla kirjassa tarkastellaan kaupan toimintaa eri näkökulmista. Kirjasssa tilastot ovat koottuna yhteen kuvaamassa kaupan toimintaa. Kuluttajien ostovoima on keskeinen moottori kaupan toiminnalle. Kirjassa ostovoimaa tarkastellaa toimialakohtaisesti, mikä tarjoaa kuvaa kaupan markkinoiden arvosta alueellisesti.

ISBN 978-952-68377-0-3              Nyt myynnissä
Hinta: 36 €/kpl (toimituskulut 3,50 €)

Tilaa tästä! 

 

Tuomas Santasalo - Katja Koskela 
Tukkukauppa Suomessa 2009

Tukkukauppa Suomessa 2009 -kirjassa kuvataan toimialan viime vuosien varsin voimakasta kehitystä sekä toimintatapojen muutosta. Kirjassa muodostetaan kuva nykypäivän tukkukaupasta ja se pohjautuu eri tukkukaupan toimialojen asiantuntijoiden haastatteluihin sekä laajaan tilastoaineistoon. Kirja soveltuu alan oppikirjaksi ja tietolähteeksi kaupan alalla työskenteleville sekä siitä kiinnostuneille.

ISBN 978-951-95645-8-6 (nid.) Hinta 34 €
Tilaa tästä!

Mikko Heikkilä - Tuomas Santasalo
Suomalaisia kauppatoreja

Suomalaisia kauppatoreja -julkaisu on Elävä kaupunkikeskusta ry:n toritutkimussarjan ensimmäinen raportti. Siinä tarkastellaan suomaisten torien nykytilaa kaupunkirakenteessa ja kauppatoritoimintaa.

Hinta: 30 e/kpl

Tilaa tästä!

Tuomas Santasalo - Katja Koskela 
Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa
Tulkinnan ongelmia

Selvityksen tavoitteena oli tuottaa taustatietoa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tulkintaa koskevan ympäristöministeriön suosituksen ajanmukaistamiseen. Sitä varten selvitettiin paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan viimeaikaista kehitystä, myymälätyyppien muutoksia sekä keskustojen ulkopuolisten kaupan alueiden rakennetta. Asiantuntijoita kuulemalla selvitettiin, miten paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa on kunnissa tulkittu ja millaisia ongelmia tulkintaan liittyy.

ISBN 978-952-11-3102-8 
Julkaisu on saatavana vain sähköisessä muodossa; mutta ei ole enää Ympäristöministeriön julkaisuissa saatavilla.

Tuomas Santasalo - Heli Heusala
Erikoiskauppa kaavoituksessa

Erikoiskaupan liiketilakysyntä kohtaa paremmin liiketilatarjonnan, kun jo suunnitteluvaiheessa tiedostetaan hyvän ja toimivan liiketilan syntyyn vaikuttavat tekijät. Erikoiskaupan liiketila- ja sijaintitarpeet vaikuttavat niin liikekiinteistöjen kehittämiseen kuin kunta- ja kaupunkisuunnitteluun.

ISBN 951-95645-5-1
Hinta: 30 e/kpl

Tilaa tästä!

Tuomas Santasalo - Heli Heusala
Helsingin keskustan kaupallinen rakenne

Tutkimus Helsingin kautakaupungin kaupallisesta rakenteesta ja keskustan kehittämisestä. Tutkimuksessa tarkastellaan keskeisiä kaupallisia alueita ja niiden sisältöä sekä keskustauudistusten lähiaikojen toteutusta.
Helsingin kaupunginkanslian julkaisu sarja A 16/2002

ISBN 951-718-984-2

Tilaukset ja jakelu: Helsingin elinkeinopalvelu, puh. (09) 310 2500

Katja Kontio - Tuomas Santasalo
Suositus paljon tilaa vaativan erikoiskaupan tulkinnasta

Maankäyttö- ja rakennuslain julkaisuja.
Ympäristöministeriön julkaisu.

ISBN 951-37-3278-9

Tilaukset ja tiedustelut: Oy Edita Ab, myyntipalvelu puh. 020 45005

Tuomas Santasalo - Katja Koskela -
Minna Pajulahti - Katri Tulkki
Kokemuksia vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksesta

Ympäristöministeriön teettämä selvitys vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksesta saaduista kokemuksista kauppaa koskevien säännösten voimaantulon jälkeen. Raportissa tarkastellaan sijainnin ohjausta eri kaavatasoilla ja kaupunkiseuduilla.

Suomen ympäristö -julkaisusarja 679/2004
ISBN 952-11-1632-3
Tilaukset: Edita Oyj puh. 020 450 05