piirros_08 image

   


Kaupan asiantuntemusta ja tutkimustyötä vuodesta 1984 alkaen

SANTASALO:n kaupan tutkimusyksikkö tarjoaa seuraavia palveluita
 

  • Erikoiskaupan toimialatutkimusta
  • Ostovoima- ja markkinatutkimuksia
  • Matkailun tilastotutkimusta

WSP:n Kaupunkitalous ja kauppa -yksikkö tarjoaa seuraavia palveluita

  • Kaupunkikeskustojen kaupallista kehittämistä
  • Palveluverkkotutkimusta kaupunkiseuduilla ja maakunnissa
  • Kauppapaikka- ja kävelykatusuunnittelua
  • Kauppakeskusten ja liikerakennusten toiminnallista suunnittelua
  • Kaavaselvitykset ja kaupallisten vaikutusten arviointia
  • Kaupan rakennetutkimusta 
  • Asiointitukimukset ja -kyselyt